Het Pure Energie Fonds helpt duurzame initiatieven

Het Pure Energie Fonds is een onafhankelijke stichting die initiatieven en projecten ondersteunt die bijdragen aan een duurzame samenleving. Het Fonds is een initiatief van groene energieleverancier Pure Energie. Doelstelling van het Fonds is om duurzame projecten te stimuleren en helpen realiseren. Het Pure Energie Fonds ondersteunt hiermee de missie van Pure Energie, energie waar je blij van wordt!

 Onafhankelijk bestuur

Hoewel het Pure Energie Fonds onderdeel is van energieleverancier Pure Energie, heeft het een onafhankelijk bestuur.
Zij besluiten zelfstandig, aan de hand van vastgestelde criteria, over de ingediende aanvragen van het Pure Energie Fonds. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Jan Voskamp, Dorothee Loorbach en Henk Nijhof.

Elk kwartaal selecteren zij een aantal projecten die door het Fonds ondersteund worden.

 

Klik hier voor meer informatie over de bestuursleden

Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Pure Energie Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Wij hebben geen winstoogmerk, behalve de winst voor het milieu en de samenleving!

We vinden transparantie belangrijk. Daarom publiceren wij ons beleidsplan, de jaarrekening, de toelichting op de jaarrekening en het activiteitenplan. Bekijk hier onze verslagen.

Pure Energie Fonds

info@pure-energiefonds.nl
053 - 434 1200
Hengelosestraat 585
7521 AG Enschede
KvK 08117244
BTW NL8123.048.83B.01

© Pure Energie Fonds     |   Een initiatief van de Raedthuys Groep en Pure Energie.