Aanvragen bijdrage duurzame initiatieven

  • Bijdrage wordt enkel verleend aan duurzame initiatieven die plaatsvinden in Nederland
  • Het duurzame initiatief geeft aandacht aan natuur en milieu en sociaal maatschappelijke waarden
  • De maximale bijdrage van het Pure Energie Fonds is €2.500,-

Bijdrage aanvragen

Voorwaarden voor aanvraag

Projecten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het Pure Energie Fonds, voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Worden gerealiseerd in Nederland
  • Dragen bij aan duurzaamheid op het snijvlak van ecologie en hebben een sociaal maatschappelijke component
  • Ondersteunen kwetsbare groepen in onze samenleving
  • Hebben een maatschappelijke uitstraling en zetten anderen ook aan tot duurzaam gedrag
  • Zijn vernieuwend van karakter
  • Plaatsen het logo van het Pure Energie Fonds op hun eigen website wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd
  • Gaan akkoord met publicatie op de website van pure-energiefonds.nl
 
Het gaat daarbij om een duidelijk identificeerbaar project dat professioneel gemanaged wordt. Dit laatste kan natuurlijk ook door vrijwilligers gedaan worden.

De Stichting Pure Energie Fonds verwacht openheid over de doelstellingen, financiën en organisatie van een project. De bijdrage uit het fonds wordt doelmatig besteed waarbij volstrekt helder is waaraan het Pure Energie Fonds bijdraagt: een geoormerkt doel.

Werkwijze

Een aanvraag moet digitaal worden ingediend via deze website. Op basis van de gemotiveerde aanvraag en met inachtneming van de criteria wordt de aanvraag beoordeeld door het bestuur van het Pure Energie Fonds. Zij zal tijdens haar vergadering een besluit nemen over een eventuele honorering van de aanvraag. De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk per e-mail van dit besluit op de hoogte gesteld. 

De aanvraag dient van toepassing te zijn op een duidelijk identificeerbaar project dat professioneel gemanaged wordt. Dit laatste kan natuurlijk ook door vrijwilligers professioneel gedaan worden. De Stichting Pure Energie Fonds verwacht openheid over de doelstellingen, financiën en organisatie van een project. De bijdrage uit het fonds wordt doelmatig besteed waarbij volstrekt helder is waaraan het Pure Energie Fonds bijdraagt: een geoormerkt doel. De maximale bijdrage van de Stichting Pure Energie Fonds bedraagt  € 2.500.

Aanvraagformulier 
Pure Energie Fonds

info@pure-energiefonds.nl
053 - 434 1200
Hengelosestraat 585
7521 AG Enschede
KvK 08117244
BTW NL8123.048.83B.01